top of page

 

תקנון האתר:

 

מבוא

האתר OOSH BEAUTY (״האתר״) המופעל ע"י יובל ששון (״OOSH BEAUTY by yuval sasson״ או ״החברה המפעילה״) ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרי איפור, טיפוח ולייפסטייל (״המוצרים״).

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 • הנהלת האתר OOSH BEAUTY (״האתר״) רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון המעודכן באתר לבין הוראות המופיעות בגרסאות קודמות של התקנון ו/או בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון העדכני שבאתר, בכפוף לשינויים החלים על פי הוראות הדין גם אם לא עודכנו עדיין בתקנון העדכני שבאתר.

כותרות וכותרות משנה בתקנון זה מובאות לשם נוחות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

לתשומת לב הגולש באתר ו/או המשתמש באתר (להלן: ״הלקוח״): כניסה לאתר וכל פעולה ו/או שימוש באתר, כולל: גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בדפי האתר ו/או הצטרפות למאגר הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמת הלקוח לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם הלקוח אינו מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הינו מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, ובפרט להימנע מהצטרפות למאגר הלקוחות ו/או רכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו האתר ו/או לבין החברה המפעילה.

השירותים והשימוש באתר

כאשר הלקוח נרשם לאתר ו/או למועדון הלקוחות של האתר הוא נותן את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני מהאתר בתדירות אשר תקבע ע״י האתר, אשר מטרתה לעודד רכישת מוצרים ע"י הלקוח באתר. כמו-כן, מאשר הלקוח את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו, אלא בגוף הדואר האלקטרוני בלבד. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לחברה המפעילה על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת באמצעות שליחת הודעה לכתובת הדוא״לֹ info@ooshbeauty.com

 

כל התכנים המופיעים באתר נמצאים בבעלות בלעדית של אתר OOSH BEAUTY ו/או יובל ששון, וחל איסור על שימוש בחומרים המופיעים באתר, לרבות תמונות, טקסט, עיצוב וכדומה, ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של הנהלת האתר ובכפוף לתנאי הסכמתה (אם תינתן). אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת הנהלת האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי. 

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. הלקוח אינו רשאי לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר ובתכניו, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת.

 

רישום לאתר

הנהלת האתר מתחייבת שהנתונים אותם ימסור הלקוח בעת פתיחת חשבון משתמש באתר לא יועברו לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח. זאת למעט במקרה בו יועברו הפרטים לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה. 

 

הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של מוצרי המותג באמצעות האינטרנט. כל אדם, לרבות חברה, מוזמן להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה, ובכפוף למילוי התנאים המצטברים הבאים:

 • למשתמש מלאו 18 שנים

 • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה

 • המשתמש הוא בעל כתובת בישראל

 • המשתמש הוא בעל דואר אלקטרוני

 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי

למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית באופן חד צדדי למנוע מכל אדם, לרבות מחברה, ומכל סיבה שהיא, להשתמש בחלק מהשירותים באתר או בכולם, באופן זמני או לצמיתות, ומבלי למסור על-כך הודעה מראש ומבלי לספק נימוק או הסבר. מניעת השימוש תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא מוגבל בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין או התקנון

 • הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון (דבר המהווה עבירה פלילית ואסור על פי החוק)

 • הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה המפעילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד שלישי כלשהו

 • במידה וכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי

לקוח שהחברה המפעילה מנעה את השתתפותו באתר לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר.

 

רכישת מוצרים דרך האתר 

הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי. הלקוח יכול להוסיף בכל שלב מוצרים לסל הקניות ולהסיר מוצרים שנוספו בעבר. 

בגמר בחירת סל הקניות הלקוח יועבר לשלב התשלום במהלכו יש למלא פרטים אישיים נוספים לצורך ביצוע התשלום, המשלוח וניפוק חשבונית מס קבלה.

מובהר שהחברה לא שומרת את פרטי האשראי של הלקוחות. הסליקה באתר מבוצעת באמצעות ישראכרט ועומדת בתקני אבטחה מחמירים ובתקשורת ואבטחה מוצפנת SSL. 

לאחר שלב התשלום ישלח דוא"ל אוטומטי ללקוח המאשר את ההזמנה. לאחר מכן, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי, תונפק ללקוח חשבונית מס קבלה אשר תישלח לכתובת הדוא״ל שסופק במעמד הרכישה. 

החברה מבהירה כי ניפוק האישור האוטומטי על קבלת ההזמנה, הנשלח בדוא"ל ללקוח מיד עם ביצוע ההזמנה, לא מהווה אישור בדבר קבלת ההזמנה על ידי החברה. ההזמנה תיראה כמאושרת בעת שליחת חשבונית מס קבלה הנשלחת לדוא"ל הלקוח.

 

אספקה ומשלוח ההזמנה

הזמנה ששולמה במלואה וקיימת עבורה זמינות במלאי תישלח ע"י החברה או ע"י נציג מטעמה לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה. אין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה.

מועד הכנת המשלוח ושילוח המוצרים יהיה עד 4 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה וגמר התשלום עבורה, אלא אם נכתב אחרת באתר (עבור מוצר מסוים), או שנמסר אחרת ע"י האתר ללקוח, בהודעת דואר אלקטרוני שנשלחה אליו או בפנייה טלפונית ע"י נציג האתר אל הלקוח. ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים.

זמני המשלוח לאחר שהכנת ההזמנה הסתיימה תלויים בסוג המשלוח שנבחר:

משלוח עם שליח עד הבית - עד 5 ימי עסקים

משלוח E-POST לנקודת איסוף - עד 7 ימי עסקים

החברה המפעילה מספקת את ההזמנות, בכפוף לתשלום דמי משלוח ע"י הלקוח בעת ההזמנה, על-ידי חברת המשלוחים HFD על-ידי שליח ישירות לכתובת הלקוח (״משלוח עם שליח עד הבית״), או על-ידי שירות e-post (״משלוח E-POST לנקודת איסוף״) בו נשלחת החבילה לאחת מנקודות האיסוף הקיימות הקרובות לבית הלקוח. כל זאת על בסיס בחירת סוג המשלוח על-ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה, ותשלום דמי המשלוח המתאימים לסוג המשלוח שבחר. התקנון של הגוף המשלח (חברת המשלוחים HFD) באמצעותו מסופקות ההזמנות חל על כל משלוח ומחייב את הלקוח, כולל הוראות התקנון הנ"ל לגבי זמני אספקה מדויקים, הגדרת אזורי חלוקה וכו'. 

יצויין כי לגביי משלוח E-POST - לאחר הגעתה של החבילה ללוקר או לנקודת החלוקה תשלח HFD מסרון לנמען כדי שיגיע לאסוף את החבילה ובו מידע הנדרש לצורך איסוף החבילה. במידה והנמען לא יגיע בתוך 7 ימי עסקים לאיסוף החבילה מנק' חלוקה / בתוך 72 שעות לאיסוף החבילה מלוקר אוטומטי, היא תוחזר לאתר. 

החברה המפעילה לא תהיה אחראית לגבי עיכוב באספקת ההזמנה או אי אספקת הזמנה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה המפעילה לרבות שביתות בחברת המשלוחים, חסימות דרכים וכדומה.

במקרה של הובלה חריגה, כגון: משלוח במשקל ו/או נפח חריגים, אספקה לקומות גבוהות ללא מעלית, אספקה באמצעים מיוחדים, אספקה באמצעות כוח אדם נוסף או כוח אדם מיוחד וכו', תהיה רשאית החברה המפעילה לגבות תוספת תשלום מעל דמי המשלוח הרגילים. בכל מקרה, הסיבה לגביית תוספת תשלום כזו תוסבר ללקוח ותתואם עימו מראש.

החברה המפעילה ו/או מי מטעמה, כולל נציג חברת המשלוחים, רשאים לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה וכן לדרוש הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום האחר, ואת חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי תעודת המשלוח כתנאי למסירת ההזמנה ללקוח.

 

אם ללקוח תלונה לגבי עיכוב בלתי סביר באספקת ההזמנה עליו להודיע על-כך לאלתר לאתר באמצעות משלוח הודעה לכתובת info@ooshbeauty.com בה יפרט את תלונתו. החברה המפעילה תבדוק את תלונתו ובמידה שאכן חל עיכוב שאינו נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה המפעילה, יוכל הלקוח להודיע לאתר שאינו מעוניין עוד להמתין להגעת ההזמנה. במקרה זה יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי בגובה התשלום אותו שילם עבור אותה הזמנה.

 

היה ולאחר שההזמנה נארזה ונשלחה לכתובת הלקוח, יבקש הלקוח לבטל את הזמנתו וכל עוד בתוך תקופת הביטול (כמוגדר בסעיף ״החזרות וביטולים״), ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את מוצרי ההזמנה במצב שמיש, כלומר באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: "מצב שמיש"). רק לאחר קבלתם בחזרה של מוצרי ההזמנה, ובמצב שמיש, יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי, בניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח ובניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו או שהוחזרו במצב לא שמיש.

במקרה בו תוחזר לאתר או לחברה המפעילה הזמנה בגלל פרטים מוטעים שמסר הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח ובדמי טיפול בהחזרת המשלוח בגובה דמי המשלוח, דהיינו הלקוח יחויב בכפל דמי משלוח.

 

החזרות וביטולים

הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו ע"י משלוח בקשה לביטול לאתר דרך הדוא״ל לכתובת info@ooshbeauty.com וזאת כמוגדר בהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול ההזמנה אפשרי החל מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה על ידי הלקוח. פרק זמן זה מוגדר כתקופת הביטול (להלן: "תקופת הביטול").

במידה והלקוח יבקש לבטל את הזמנתו לאחר שליחת ההזמנה לכתובת שמסר, וכל זאת עוד בתוך תקופת הביטול, ביטול ההזמנה יהיה כרוך בכך שהלקוח יחזיר לאתר על חשבונו את המוצרים שבהזמנה במצב שמיש, דהיינו באריזתם המקורית, שלמים ו/או שלא נעשה בהם שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג (להלן: "מצב שמיש"). ניתן לתאם את משלוח ההחזרה מבית הלקוח עם נציג האתר ע״י פנייה למייל info@ooshbeauty.com וזאת על חשבון הלקוח. באחריות הלקוח לעטוף ולארוז היטב את המוצרים המוחזרים, על-מנת שיגיעו במצב שמיש בחזרה לידי החברה המפעילה. החברה המפעילה לא תקבל טענה כלשהי מצד הלקוח לגבי מוצרים שלטענתו החזיר במצב שמיש, אולם בפועל הגיעו לידי החברה המפעילה ולמיטב שיפוטה במצב לא שמיש.

לאחר קבלת המוצרים המוחזרים יזכה האתר את הלקוח בהחזר כספי בניכוי דמי המשלוח, עלות ההחזרה ובניכוי מחירם של מוצרים שלא הוחזרו או הוחזרו לדעת החברה לא באותו המצב בו נשלחו ללקוח. החברה רשאית לגבות סכום שלא יעלה על 5% דמי ביטול או עד 100 ש״ח, הנמוך מביניהם. זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע"י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.

 

במקרה של ביטול הזמנה של מוצרים עקב פגם או טעות בסוג המוצר שהוזמן, יש לשלוח הודעה לדוא״ל info@ooshbeauty.com עם פרטי המקרה וההזמנה. במקרה כזה יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור המוצרים הנ"ל באותה הזמנה בכפוף להחזרת המוצר הפגום/שגוי. לחלופין, יוכל הלקוח לבחור להזמין מוצרים זהים או אחרים במקום המוצרים שהזמנתם בוטלה. במקרה זה, ישלח האתר את המוצרים החילופיים ללקוח, ויחזיר הלקוח לחברה המפעילה את המוצרים שהזמנתם בוטלה לשם בדיקת הפגם או התקלה שגרמה לאי ההתאמה. מובהר כי ההחלטה האם המוצר יכול להיחשב כפגום שמורה לחברה בלבד. מוצר שסופק ללקוח ללא חיוב אשר יוחזר ע"י הלקוח לחברה המפעילה, לא יינתן ללקוח החזר כספי עבור החזרה זו.

 

החברה המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה של לקוח ע״פ שיקול דעתה הבלעדי, כולה או חלקה, לפני שנשלחה או התקבלה על ידי הלקוח. הודעת ביטול ההזמנה תשלח ע״י דואר אלקטרוני אשר סופק ע״י הלקוח. הודעה על ביטול ההזמנה לא תימסר ללקוח במידה והסיבה לביטול ההזמנה קשורה לקבלת סירוב לתשלום מחברת האשראי. האתר ו/או החברה המפעילה לא יחייבו את הלקוח עבור ביצוע הזמנה זו שבוטלה, ובאם כבר חויב הלקוח עבור הזמנה זו יזוכה אמצעי התשלום שבאמצעותו שילם הלקוח עבור הזמנה זו במלוא הסכום שחויב. במקרה בו בוטלה הזמנה, החברה או האתר לא יהיו אחראים ולא יפצו בגין שום נזק, ישיר או עקיף, שנגרם ללקוחה או לצד ג'. 

 

אחריות

הכניסה לאתר, הגלישה בו, הרישום לאתר, השימוש באתר, בחירת מוצרים לרכישה באתר לרבות אך לא רק משיקולי התאמה לצרכי הלקוח, רכישת מוצרים באתר והשימוש בהם הינם באחריות בלעדית של הלקוח.

החברה המפעילה מדגישה שהמידע לגבי המוצרים המופיעים באתר, כולל הטקסטים השונים, התמונות והסרטונים המיועדים לתיאור המוצרים הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שהתקבל בפועל אצל הלקוח לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה או תואר באתר, לרבות בגוון, בגודל, במראה ובמאפיינים נוספים. אין בכך כדי להטיל על החברה המפעילה, או על מי מטעמה, אחריות כלשהי. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

בכל מקרה מאפשרת החברה המפעילה ללקוח לבטל את הזמנתו מסיבה כלשהיא ולשיקול דעתו הבלעדי במהלך 14 ימים מיום קבלת המוצרים אותם הזמין (כאמור בסעיף "ביטול הזמנה על-ידי הלקוח").

 

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי האתר או המוצרים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה דרך הדואר האלקטרוני בכתובת info@ooshbeauty.com. החברה מתחייבת לענות על פניות לשירות הלקוחות תוך 3 ימי עסקים. 

אבטחת מידע ופרטיות

החברה המפעילה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ומחויבת לשמור בסוד על כל המידע שלקוחותיה יחלקו עימה בעת שימושם באתר.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של המותג oosh beauty by yuval sasson ו/או יובל ששון.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

 

פיצוי ושיפוי

 לקוח אשר יפר מי מתנאי תקנון זה, או אשר יבצע פעולה כלשהיא לא חוקית בקשר עם האתר, יחויב ע"י האתר ו/או החברה המפעילה או מי מטעמם בשיפוי ופיצוי, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ו/או לחברה המפעילה ביחד ולחוד, בגין אותה הפרה כאמור או בגין כל פעולה לא חוקית אשר תבוצע בקשר עם האתר.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בהרצליה תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

קנייה מהנה!

bottom of page